Zprávy pro klienty
Načíst další

ULVANG: Péče a životní podmínky zvířat

Nic pro nás není důležitější než to, že zvířata, na kterých jsme závislí, mají dobrý život.

Spolupracujeme výhradně s farmáři, kteří berou dobré životní podmínky zvířat vážně a rádi navštěvujeme farmy, kde vidíme, jak zvířata žijí a s jakou péčí je s nimi zacházeno.

Po stovky let jsme chovali hospodářská zvířata a s rostoucími znalostmi a vývojem technologií se i průmysl stává produktivnějším. Okolí většiny zvířat dnes nevypadá jako před 100 lety. Dobré životní podmínky zvířat v zemědělství neznamená pouze ochranu zvířat před týráním, ale také zajištění dobrých životních podmínek zvířat a přirozeného způsobu života. Pojem dobrých životních podmínek zvířat projednal Brambellův výbor v roce 1965 a dohodli se na pěti svobodách, které definují dobré životní podmínky zvířat.

  1. Osvobození od hladu nebo žízně díky snadnému přístupu k čerstvé vodě a dietě k udržení plného zdraví a síly.
  2. Osvobození od nepohodlí poskytnutím vhodného prostředí včetně přístřeší a pohodlného odpočívadla.
  3. Osvobození od bolesti, zranění nebo nemoci prevencí či rychlou diagnostikou a léčbou.
  4. Svoboda vyjadřovat (většinou) normální chování poskytnutím dostatečného prostoru, náležitého vybavení a společnosti vlastního druhu.
  5. Osvobození od strachu a úzkosti zajištěním podmínek a zacházení, které zabrání duševnímu utrpení.

Jsme hrdí na to, že naše družstevní farmy staví dobré životní podmínky zvířat do popředí. Ovce tráví většinu času venku a mohou se volně a přirozeně pohybovat po velkých plochách.